İbrahim Kayıp ~ BLOG ~ Güze anılar biriktir ....
Ara 23

Temel sql komutları

Data Manipülasyon Komutları (SELECT,INSERT,DELETE,TRUNCATE)

Veritabanı Manipülasyon Komutları (CREATE,ALTER,DROP….)

About the Author:


Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.