Temel sql komutları

Data Manipülasyon Komutları (SELECT,INSERT,DELETE,TRUNCATE) Veritabanı Manipülasyon Komutları (CREATE,ALTER,DROP….)